ข่าวสารและบทความ

สร้างเทรนด์ผ้าไหมสไตล์ “ไทยโทน”

วันที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:19 น.
 4958
       ทิศทางของแนวโน้มกระแสหลักที่เรียกว่าเทรนด์ (Trend) มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคทั่วไป ความที่เป็นกระแสหลักจึงมีการพยากรณ์แนวโน้มกันล่วงหน้า เพื่อให้ธุรกิจการออกแบบและอุตสาหกรรมต่างๆ มีการเตรียมตัวผลิตงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่แนวคิด วัสดุ รวมทั้งการกำหนดสี เช่น ในวงการแฟชั่นมักจะ “อัพเดท” ว่า เทรนด์ปี 2016 นี้ Coral Pink หรือสีชมพูคอรัล (ปะการัง) ต้องมา!

       คงจะดี หากสักวันหนึ่งวงการแฟชั่นไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตสิ่งทอรายใหญ่ระดับหนึ่งของเอเชีย หันมาพูดถึงสีที่มีคำเรียกในภาษาไทย เป็นสีที่ครูช่างไทยโบราณได้มอบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้ให้ อย่างเช่น ‘ชมพูหงสบาท’ แทนคำว่า คอรัลพิงค์ หรือ ‘เขียวใบแค’ แทน ดาร์ค ทีล (Dark Teal) ความหวังนี้จะเป็นจริงได้ถ้ามีนักธุรกิจริเริ่มนำเฉดสี ‘ไทยโทน’ ไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

       แล้วก็มีผู้สานฝันให้เป็นจริงแล้ว

       รดาชญา คุ้นวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบแห่ง ‘จุลไหมไทย’ ผู้ผลิตเส้นไหมแบรนด์ ‘ไหมจุล’ โรงงานสาวไหมขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน คือ ผู้กล้า!

       จุลไหมไทยมีประสบการณ์เกี่ยวกับไหมมานานกว่า 40 ปี มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พันธุ์ไข่ไหม วิธีการเลี้ยงไหม และให้การส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศไทยในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อรับซื้อรังไหมมาสาวเป็นเส้น ผู้จัดการฝ่ายออกแบบของจุลไหมไทย บอกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์เน้นที่เส้นไหม การกำหนดสีจึงมีความสำคัญ  “วงการออกแบบมีสีมากกว่า 2,000 เฉดสี”

        แม้ว่านักออกแบบต้องเรียนเรื่องเทรนด์ซึ่งประกอบด้วย Spring, Summer, Autumn และ Winter  รวมถึงแรงบันดาลใจที่นำมาใช้ในการออกแบบ แต่ประสบการณ์ที่จุลไหมไทยพบว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ทอผ้าไหม ต้องการ ‘ความเป็นไทย’ มากกว่าเทรนด์เมืองนอก การนำเสนอเทรนด์ 4 ฤดูแบบตะวันตกไม่เป็นที่สนใจ (แต่ผู้ทอไหมก็ไม่มีทางเลือก) “เวลาเราพูดเรื่องเทรนด์ เขาก็บอกว่า สวยนะ แต่ไม่ซื้อ ไม่โดน”  จุลไหมไทยจึงพยายามจะมองหากลุ่มสีที่ตอบโจทย์ โดยเริ่มศึกษาสีสิ่งทอของแต่ละภาคและพบความแตกต่างที่มีเอกลักษณ์ “ภาคเหนือถนัดผ้าไหมยกที่มีความละเอียดอ่อน อีสานชอบสีผ้าที่ออกฉูดฉาด ดูเข้มแข็ง สนุกสนาน” แต่ด้วยความขาดช่วงของการใช้งาน ทำให้สีไทยเพี้ยนไปจนไม่อาจชี้ชัดได้ว่า สีแดงครั่ง สีน้ำเงินคราม ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแน่ จนได้เห็นงานวิจัยเรื่องสีไทยโทนของ อาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี (อาจารย์พิเศษคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, การวิเคราะห์องค์กรประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2551 และการสร้างประสบการณ์สุนทรียะจากสีไทย, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2556) จึงมองเห็นช่องทางการพัฒนาสีเส้นไหมโดยใช้ทุนวัฒนธรรม

UploadImage

       งานวิจัยจึงได้มีโอกาสทดลองจริง มีการทดลองผลิตเส้นไหมที่ใกล้เคียงกับสีไทยโทนมากที่สุด จนเกิดเป็นตัวอย่างเส้นไหมสีไทยโทน 24 สี (แดงชาด รงทอง คราม ม่วงเม็ดมะปราง เขียวไพร ควายเผือก ดินแดง เหลืองดิน เขียวขาบ ม่วงดอกตะแบก เขียวน้ำไหล ขาวกระบัง ลิ้นจี่ นวลจันทร์ น้ำไหล ดอกผักตบ เขียวตั้งแช นวล บัวโรย หงสบาท เขียวใบแค ลูกหว้า เขียวดิน และทอง) ตัวอย่างทั้งหมดจัดแสดงในนิทรรศการ “สีไทยโทน” เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์บันดาลไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม (จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2558 ณ Hof Art Space ในโครงการ W District)

       สีไทยโทนตอบโจทย์ตรงประเด็น จุลไหมไทยจึงมองช็อตต่อไปในการผลิตในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากโรงงานผลิตเส้นไหมในระดับอาเซียนเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อย ประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพได้ เป็นโอกาสในการทำตลาดส่งออก เพราะผ้าไหมอยู่ในวัฒนธรรมอาเซียน นั่นจะเป็นโอกาสการต่อยอดของสีไทยโทน

       มีสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่อง คือตลาดการใช้ผ้าไหมเริ่มขยายตัวไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ไม่เน้นแนวอนุรักษ์ “สีไทยโทนอาจมีส่วนช่วยให้แฟชั่นแข็งแรงขึ้น แบรนด์ที่ขายทันสมัยยังหันมาเล่นผ้าไหมไทย ทำให้เกิดการแข่งขัน นี่เป็นโอกาสสร้างจุดขาย ที่ใช้รากเหง้าเอกลักษณ์ไทยเป็นพลังขับเคลื่อน” 
เรียบเรียงจากเวทีเสวนาเรื่อง “เสน่ห์สีไทยโทน : จากอัตลักษณ์ไทยสู่ Tropical Color”
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง EGG อาคาร E88 ในโครงการ W District กรุงเทพมหานคร
ผู้ร่วมเสวนา : ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์พิเศษคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร > พวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด > วิชชุ เสริมสวัสดิ์ศรี กรรมการผู้จัดการ Artistic Acrylic Colour > รดาชญา คุ้นวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด > จันทรำไพ หาญเมธี ผู้บริหาร Clay Shop > กชนิภา พิทยเมธี ผู้สร้างสรรค์ไทยโทนคาเฟ่ > สักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษาบริษัท อินดัสเทรียล ดีไซน์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean