ข่าวสารและบทความ

เปิดแล้วนะ.. “ศูนย์บันดาลไทย” จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 05 ส.ค. 2559 เวลา 10:27 น.
 2253

UploadImageภาพบรรยากาศพิธีเปิด “ศูนย์บันดาลไทย” จังหวัดขอนแก่น

-ศูนย์แห่งการขับเคลื่อนการสร้างแรงบันดาลใจในการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดนักคิด นักออกแบบรุ่นใหม่ –


 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ  “ฝากไทย : นวัตกรรมของที่ระลึกสำหรับการท่องเที่ยว”  และ “ไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ” ได้ที่ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดขอนแก่น ณ คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


UploadImage


UploadImage

UploadImage

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายดำรงค์ ทองสม รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดขอนแก่น ณ คุ้มสีฐาน (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมี นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล (รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น) นายประหยัด ถิลา (วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น) รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ( รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์) และนายบัญชา พระพล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดขอนแก่นUploadImage
UploadImage


UploadImage


UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage


.........


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean