ข่าวสารและบทความ

อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แล้วโลโก้ของเราจะใช้สีอะไรดี ?

วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 14:58 น.
 1713

   อยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง แล้วโลโก้ของเราจะใช้สีอะไรดี ?                

           ตราสินค้าหรือโลโก้ (Logo) ที่เราพบเห็นกันจนชินตานั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจที่
ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้น การออกแบบโลโก้ที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและมีรูปแบบที่โดดเด่นสวยงามแล้ว การใช้ “สี” ก็เป็นอีกหนึ่ง
องค์ประกอบสำคัญที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น เว็บไซต์ Logodesignpros.com ที่ได้สำรวจข้อมูล
เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ ระบุว่า การเลือกสีของโลโก้ที่มีความเหมาะสมสามารถเพิ่มการรับรู้และเข้าใจถึง
แบรนด์ได้มากถึง 73% เพิ่มการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคได้เพิ่มสูงขึ้นอีก 80%

                 UploadImage

โดยสีที่นำมาใช้ในการออกแบบแต่ละสีก็สื่อความหมายและความรู้สึกต่อผู้บริโภคได้แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่น

                                      UploadImage

ในจำนวนสีทั้งหมด สีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ สีฟ้า

                              UploadImage

ในขณะที่สีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด คือ สีเทา

                       UploadImage

 

           แต่สีเทากลับเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการออกแบบโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจในรูปแบบ
ของการร่วมทุนกัน (Corporate Business) นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบโลโก้ คือ ต้อง
สามารถอ่านออก เข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รูปแบบของโลโก้ยังควร
มีความแปลกใหม่ และหลีกเลี่ยงการออกแบบโลโก้ที่ซ้ำซากหรือมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์อื่นๆ ซึ่งการออกแบบ
ที่มีความแปลกใหม่นี้เองจะช่วยสร้างความโดดเด่นสะดุดตา อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งได้อย่าง
เป็นอย่างดี
          หากใครที่ได้แรงบันดาลใจจากนิทรรศการ ‘สีไทยโทน’ เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ แล้วสนใจที่จะสีไทยโทน
ไปต่อยอดเพื่อออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์ของตัวเอง ก็สามารถนำองค์ความรู้ดี ๆ จากบทความข้างต้น
ไปเป็นองค์ประกอบในการออกแบบโลโก้ของตนเองได้ และอย่าลืมเลือกใช้สีไทยโทนในการออกแบบเพื่อสร้าง
ความโดดเด่นให้กับโลโก้ของแบรนด์ตัวเองนะคะ


เรียบเรียงจาก : http://allideastudio.co.th/tips/tips-10.php


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean