ข่าวสารและบทความ

พิธีเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.
 809
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์บันดาลไทย จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธนู ประชุมรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ประธานได้รับทราบ พร้อมทั้งเชิญประธานได้ตัดริบบิ้นเปิดและเยี่ยมชมศูนย์บันดาลไทย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายศาสตร์ ศรีนาง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ณ ศูนย์บันดาลไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

UploadImage

UploadImage

UploadImage

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean