ข่าวสารและบทความ

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 17:00 น.
 880
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์  พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรมฯ จำนวน ๑๕ อำเภอ 

UploadImage

UploadImage

UploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean