สินค้า

ร้อยลูกปัดชุดโนรา (ทดสอบ)

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 16:38 น.
 1705


ร้อยลูกปัดชุดโนรา
 
โนรา หรือ มโนห์รา เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่สืบทอดกันมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลายในภาคใต้
เป็นการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การรำ แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม เลกลักษณ์ที่โดดเด่นของมโนห์รา    
คือเครื่องทรงมโนราห์ เป็นเครื่องแต่งกายของโนราห์ใช้แทนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องลูกปัด
ที่มีการนำลูกปัดสี  เม็ดเล็กๆ หลายๆสีมาร้อยกับเชือกให้เป็นลวดลาย
เช่น ลายลูกแก้วหรือลายข้าวหลามตัด ลายดอกดวง เป็นต้นUploadImage


 
ข้อมูลติดต่อ นางสาววรรณา  ศรีจันทร์   โทร. ๐๙ ๓๖๘๕ ๘๑๓๙
                     นายเจษฐาณุ  จันทร์ประดิษฐ์  โทร. ๐๙ ๓๖๘๕ ๘๑๓๙

                     บ้านเลขที่ ๑๑๑/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


 

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean