สินค้า

ผลิตภัณฑ์กกจันทบูร จังหวัดจันทบุรี (CPOT61)

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 14:50 น.
 1572

UploadImageUploadImage

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

ผลิตภัณฑ์จากกก จังหวัดจันทบุรี

เสื่อกกจันทบูรจัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
และเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไป จนกลายมาเป็นของดีประจำจังหวัด
และถูกจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรีมาจวบจนถึงปัจจุบัน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ของตำบลบางสระเก้า สามารถนำมาแปรรูปเป็นของใช้ได้หลากหลายประเภท
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นำเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์
สร้างคุณค่าทางจิตใจ ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีความรักและชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

UploadImage

UploadImage

 
ราคา
กระเป๋าสตรีลายรูปทรงเลขคณิต ใบละ 400 บาท


ผู้ประกอบการ
คุณสุริยา แก่นจันทร์
กลุ่มทำเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า
6 หมู่ 5 บ้านล่าง ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
โทร 039 450 587, 08 1782 4075
FACEBOOK : เสื่อสุริยา บางสระเก้า ของดีเสื่อจันทบูร
 

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean