สินค้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ จังหวัดแพร่ (CPOT61)

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 14:58 น.
 1405
UploadImageUploadImage

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่

กลุ่มอาชีพผ้าด้นมือตำบลช่อแฮ –ป่าแดง หรือ ชุมชนวัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ก่อตั้งเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้
ผู้สูงอายุในชุมชนมีทักษะในการเย็บปักถักร้อย มีความชื่นชอบในงานปักผ้าด้นมือ
ซึ่งได้พัฒนาออกแบบลวดลาย ที่ผสมผสานสีของเนื้อผ้า ให้มีความกลมกลืน วางลวดลาย และโทนสี
เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจ สามารถนำจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชน
 
UploadImage

UploadImage
 
ราคาผลิตภัณฑ์
หมอน ราคา 400 บาท
ผ้าห่ม/ผ้าคลุมเตียง ราคา 4,500 บาท/ผืน
กระเป๋าใบเล็ก (หน้าเสือ) ราคา 200 – 300 บาท
กระเป๋าใบเล็ก ราคา 300 บาท
กระเป๋าใบใหญ่ ราคา 800 – 1,500 บาท
พวงกุญแจ ราคา 150 บาท


ผู้ประกอบการ

วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง 
เลขที่ 104/1 หมู่ 3 ตำบลป่าแดง-ช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
คุณภัทรพร หงศาชวลิต
โทร 08 1993 7680
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean