สินค้า

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของใช้ไทดำ จังหวัดพิจิตร (CPOT61)

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.
 1434

UploadImageUploadImage

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

เครื่องประดับของใช้ไทดำ จังหวัดพิจิตร
 
คนในชุมชนบ้านคลองยางส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทดำ ที่อพยพย้ายถิ่นมาจากจังหวัดเพชรบุรี
ได้นำวัฒนธรรมวิถีชีวิตด้านความเป็นอยู่ อาหาร ประเพณี และเครื่องแต่งกาย
มีการผลิตของใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของชาวไทดำ  เช่น  เสื้อฮี  เสื้อไท้  ผ้าถุงลายแตงโม ผ้าเปียว
ผ้าสไบ กระเป๋า เข็มขัด แสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ปัจจุบันมีการประยุกต์ เสื้อผ้า ของใช้
เครื่องแต่งกาย ให้ดูทันสมัย ที่บุคคลทั่วไปเมื่อพบเห็นจะทราบได้ทันทีว่าเป็นเอกลักษณ์การแต่งกายแบบไทดำ 


UploadImage 

UploadImageUploadImage
ราคา
เสื้อคลุมชาย ไทดำ 2018 ราคา 600 บาท        
เสื้อคลุมหญิง ไทดำ 2018  ราคา 500 บาท
เสื้อคลุมหญิง ไทดำ 2018  ราคา 700 บาท/ชุด
ชุดไทดำ 2018 เสื้อและกางเกงขาสั้น ราคา 1,000บาท/ชุด

ผู้ประกอบการ
คุณพรพรม กิตต์ญาณ
ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำไผ่รอบ   
เลขที่ 62  หมู่ที่  8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
โทร 08 7199 5175

 

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean