สินค้า

ผลิตภัณฑ์เชิงเทียนฮูปแต้มอีสาน (แสงสว่างแห่งความอุดมสมบูรณ์) จังหวัดขอนแก่น CPOT 61

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.
 1079
UploadImageUploadImage

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

เชิงเทียนฮูปแต้มอีสาน (แสงสว่างแห่งความอุดมสมบูรณ์) จังหวัดขอนแก่น

การนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ผสานกับแนวคิดการบูชาผ่านวัฒนธรรมและสุนทรียะความงามของฮูปแต้มอีสาน
มาผลิตให้เป็นรูปธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำเอาไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาออกแบบ
ให้เป็นเชิงเทียนและเทียนในตัว ที่ดูมีเสน่ห์และน่าสนใจ รวมทั้งความปลอดภัย และงดงาม สะดวกต่อการใช้งาน
โดยใช้วิธีการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับวัตถุดิบดั้งเดิม สามารถจุดประดับตกแต่งอาคาร
หรือการจุดเพื่อสร้างบรรยากาศ เป็นของที่ระลึก ทั้งยังสามารถสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมได้อีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

 
ราคา
จาน ราคาใบละ 250 บาท
ชุดแก้วกาแฟ ชุดละ 350 บาท
เชิงเทียนฮูปแต้มอีสาน ชิ้นละ 250 บาท

ผู้ประกอบการ
นายวิทยา  วุฒิไธสง   แบรนด์สาวะถีดีไซน์ 
337/241  หมู่ที่  2  ตำบลศิลา  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
โทร 09 5660 0322 

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean