สินค้า

ผลิตภัณฑ์สมุดกกกลายขิด จังหวัดขอนแก่น (CPOT61)

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:14 น.
 1143
UploadImageUploadImageผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT
 
ผลิตภัณฑ์สมุดกกกลายขิด จังหวัดขอนแก่น

การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาถักทอ
บางส่วนทอเก็บไว้เพื่อทำบุญช่วงเทศกาลประเพณี โดยวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น คือใช้ต้นกก
โดยคิดค้นลวดลายให้แปลกใหม่ มีทั้งลวดลาย ดอกลายน้อย ลายสมอคู่ และลายแพรวา
ถักทอจนเป็นผืนสวยงาม พัฒนาต่อยอดโดยการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

UploadImage

UploadImageUploadImage

ราคา
เล่มเล็ก  (ขนาด 15X11 ซม.) ราคา 150 บาท
เล่มกลาง (ขนาด 22x16 ซม.) ราคา 230 บาท
เล่มใหญ่ (ขนาด 27x20 ซม.) ราคา 290 บาท

ผู้ประกอบการ
นางนิชนาฎนรจินต์  และสมาชิกกลุ่ม 
79 หมู่  6 บ้านโป่งแค ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
โทร 09 6403 2485
 

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean