ข่าวทั้งหมด

กำหนดการ และ รายชื่อ ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “Start up สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์&qu...

วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 16:26 น.

รับสมัครผู้เข้าอบรม START UP สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กำหนดการและลงทะเบียนกิจกรรมเสวนา

วันที่ 03 เม.ย. 2562 เวลา 16:36 น.

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายโบราณ จังหวัดอุทัยธานี (CPOT61)

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ผลิตภัณฑ์ผ้าทอโบราณ จังหวัดอุทัยธานี ผ้าทอลายโบราณบ้านไร่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษชาวลาวครั่ง ...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:24 น.

ผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกสะแพง จังหวัดอำนาจเจริญ (CPOT61)

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกสะแพง จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มทอผ้าฝ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านปลาค้าวโดยเอกลักษณ์ของผ้าทอ ...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:20 น.

ผลิตภัณฑ์สมุดกกกลายขิด จังหวัดขอนแก่น (CPOT61)

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ผลิตภัณฑ์สมุดกกกลายขิด จังหวัดขอนแก่น การทอเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในชนบทที่ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ทำนามาถักทอ ...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:14 น.

ผลิตภัณฑ์เชิงเทียนฮูปแต้มอีสาน (แสงสว่างแห่งความอุดมสมบูรณ์) จังหวัดขอนแก่น CPOT 61

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เชิงเทียนฮูปแต้มอีสาน (แสงสว่างแห่งความอุดมสมบูรณ์) จังหวัดขอนแก่น...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของใช้ไทดำ จังหวัดพิจิตร (CPOT61)

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เครื่องประดับของใช้ไทดำ จังหวัดพิจิตร คนในชุมชนบ้านคลองยางส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทดำ ...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:05 น.

ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ จังหวัดแพร่ (CPOT61)

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ กลุ่มอาชีพผ้าด้นมือตำบลช่อแฮ ...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 14:58 น.

ผลิตภัณฑ์กกจันทบูร จังหวัดจันทบุรี (CPOT61)

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ผลิตภัณฑ์จากกก จังหวัดจันทบุรี เสื่อกกจันทบูรจัดได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ...

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 14:50 น.
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean