ลงทะเบียน START UP สร้างอาชีพด้วยทุนทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 02 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2562
 3234
UploadImage
UploadImage
สถานที่  : โรงแรม S Ratchada Leisure Hotel (เอสรัชดา)
52 ถนน เทียมร่วมมิตร แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 


หมายเหตุ

  • กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ขอสงวนสิทธิ์การจองที่นั่ง 1 ท่าน 1 ที่นั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ bundanthai.2015@gmail.com  
โทร. 02 209 3597 


Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean