ข่าวสารและบทความ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

วันที่ 08 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น.
 1070
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ตามโครงการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทย ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

UploadImage


UploadImage

UploadImage
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean