สินค้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกสะแพง จังหวัดอำนาจเจริญ (CPOT61)

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:20 น.
 1391
UploadImageUploadImage

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

ผลิตภัณฑ์ผ้าลายดอกสะแพง จังหวัดอำนาจเจริญ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชนบ้านปลาค้าวโดยเอกลักษณ์ของผ้าทอ
เป็นลวดลายดอกสะแบงซึ่งเป็นไม้ยืนต้นที่มีอยู่มากในชุมชน ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามไร่นา
ลักษณะของผลจะคล้ายๆ กับลูกยางและด้วยความที่ดอกสะแบงมีอยู่มากในพื้นที่
บวกกับศิลปะพื้นบ้านที่โดดเด่นอย่างการร้องหมอลำทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้นำมารวมกัน
และสร้างสรรค์เป็นลวดลายของผ้าทอประจำชุมชน

UploadImage

ราคา
ผ้าผืนขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ราคา 900 บาท
ผ้าพันคอราคา 290 ราคา

ผู้ประกอบการ
กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านปลาค้าว
เลขที่ 94 หมู่  10 บ้านปลาค้าว ตำบลปลาค้าวอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โทร 08 7262 2796
FACEBOOK : กลุ่มผ้าลำสะแบง

Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean