สินค้า

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายโบราณ จังหวัดอุทัยธานี (CPOT61)

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 15:24 น.
 1468
UploadImageUploadImage
 

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอโบราณ จังหวัดอุทัยธานี
 
ผ้าทอลายโบราณบ้านไร่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษชาวลาวครั่ง อพยพจากเวียงจันทร์และหลวงพระบาง
มาตั้งถิ่นฐานในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ บริเวณชุมชนบ้านไร่มีการทอผ้าใช้เองแทบทุกครัวเรือน การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านไร่ คือ ผ้าซิ่นตีนแดง การย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติ นำมาสกัดเป็นสีต่าง ๆ
ทำให้สีสันและลวดลายบนผืนผ้า มีความสวยงามแลโดเด่น ซึ่งลวดลายจะมีความผูกพันกับธรรมชาติ
และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ไม่เหมือนใคร เช่น ลายดอกดาว, ลายนาค, ดอกแก้ว นอกจากการแต่งกายแล้ว
ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งได้มีการพัฒนาเป็นผ้าคลุมไหล่, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, ผ้าพื้น, ผ้าปูโต๊ะ

UploadImage


ราคา
ผ้าคลุมไหล่ลายเต็ม 7,500 บาท
ผ้าคลุมไหล่ลายเล็ก 3,500 บาท


ผู้ประกอบการ
นางสาวกัญญา เพ็งอุ่น
0237 หมู่ที่ 4 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
โทร 08 0683 3586
Copyright © 2015 THE CENTER OF THAI INSPIRATION Developed By Upbean